قرعه کار به نام من دیوانه زدند…

Archive for the ‘حجاب اجباری’ tag

طرفداران آزادی حجاب پاسخ دهند

with 4 comments

در حال گشت زدن در شبکه های اجتماعی بودم که عکسی توجه من را به خود جلب کرد و این همان عکسی است که در زیر میبینید. این عکس را یکی از دوستان متدین و انقلابی به اشتراک گذاشته بود و البته مورد استقبال زیادی نیز از طرف دوستانی با همین نگاه قرار گرفته بود. تنها جمله ای این دوست به عنوان توضیح برای این عکس نوشته بود این بود: “انقلاب اسلامی ایران”
به نظر می رسد عکس در روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و یا در این ایام گرفته شده و در آن خانم بی حجابی که احتمالا از انقلابیون بوده در کنار مردی دیگر به جهت پیروزی انقلاب اسلامی به شادمانی می پردازند.

اما چه نکته ای در این عکس نهفته است که احتمالا مد نظر این دوستان که قرار گرفته است؟ آیا کشف حجاب این زن است که مورد استقبال قرار است؟ با شناختی که از عمده این دوستان دارم بسیار بعید می دانم که چنین باشید. حتی اغلب این دوستان نه تنها به اصل حجاب ایمان دارند، بلکه در راستای ترویج این اصل نیز تلاش می کنند. پس نکته اصلی چیست؟ نکته اصلی ایشان در حمایت از آزادی حجاب در آن روزها و انتقادشان از حجاب اجباری این روزهاست.

اما پیش روی این دوستان سوالات قرار دارد که باید به آن پاسخ دهند (عمدتا مخاطبان متدین و انقلابی مد نظر هستند). این سوالات در پی اثبات اجبار حجاب نیستند، بلکه سوالاتی منطقی است که پس از فرض آزادی حجاب پیش می آید و باید به آنها پاسخ داد:

1- فرض کنیم که حجاب آزاد شد. سوال این هست که این حد آزادی در حجاب تا کجاست؟
آیا حدی ندارد و این دوستان قائل به آزادی کامل در این حوزه که همان برهنگی است، هستند؟ یا اینکه حدی قائلند؟ اگر حدی قائلند و علاقه دارند که حدود حجاب به محدوده مورد نظر اونها تقلیل پیدا کند، آیا این حد جدید اجباری است یا خیر؟
اگر اجباری باشد که باز حجاب اجباری را حاکم کرده اند و اگر اجباری نباشد که باز به معنای تن دادن به برهنگی است.

2- سوال دوم اینکه هدف از انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی چه بود؟
به طور خلاصه می توان گفت مردم ایران خواستند که احکام اسلام در کشور آنها اجرا بشود. تجلی این خواست آنها در اصل چهارم قانون اساسی است که به رای مردم گذاشته شده و اکثریت مردم هم آن را در یک انتخابات کاملا دموکراتیک پذیرفته و خواهان آن هستند که می گوید: “کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.” (به مکانیزم اجرایی اون هم که در این اصل شورای نگهبان بیان شده کاری نداریم. به اصل بحث توجه کنید)
حال آیا حجاب از احکام اسلام هست یا خیر؟

Read the rest of this entry »

Written by محمدحسین

3 اسفند 1393 at 11:02 ق.ظ